Joana Santamans

Encara que nascuda a Barcelona on viu actualment, la Joana Santamans ha crescut a l'ombra de Montserrat i està molt vinculada al paisatge rural. Aquesta combinació del cosmopolitisme de la gran ciutat amb les vivències a prop de la natura, és una constant sempre present en la seva obra plàstica. Va fer estudis de Disseny i Art a l'escola Eina de Barcelona que va enriquir amb posteriors estades a Londres i Nova York. Ha treballat en diversos estudis de disseny gràfic fins que es va stablir pel seu compte. Ha realitzat nombrosos encàrrecs d'imatge corporativa i pàgines web, amb gran rigor tipogràfic i una forta autoexigència gràfica que l'ha situat a les portes d'una creació més lliure. Aquesta actitud l'ha portat a desenvolupar una prometedora obra artística que abasta des dela pintura mural, el graffiti i la il·lustració, fins a la pintura sobre tota mena de suports. Amb VIDA, ret homenatge a la natura amb un catàleg preciosista.

LLibres publicats