Laura Serradilla

Laura Serradilla neix a Barcelona una primavera de finals dels setanta. És artista multidisciplinar i comissària. La seva obra i els seu projectes plantegen qüestions sobre la manifestació del feminisme i el gènere, i investiga altres formes de producir l'art al marge dels mercats. Elabora propostes artístiques personals, i·lustra, dissenya i fa tallers. Actualment viu i treballa a una petita població del Mediterrani on compagina la seva feina artística amb la criança de la seva filla.

LLibres publicats